6 μήνες ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΦΟΡΤΩΜΑΤΩΝ

100

Η συνδρομή Φορτωμάτων περιλαμβάνει τα πιο δυνατά προγνωστικά του Δάσκαλου Makaveli.

Συνήθως είναι 4 με 8 μονά αποδεκτά ή 2αδες το μήνα αποδόσεις.

Αν κάποιο σημείο είναι μονό αποδεκτό θα κυμαίνεται από 1.70 μέχρι 2.50 απόδοση.

Αν είναι 2αδα τότε πάντα θα είναι πάνω από 2+ απόδοση.

Όμως μπορεί να είναι και 15 σημεία το μήνα σε μια γεμάτη season όπως τον χειμώνα που έχει πολλές επιλογές.

Η συνδρομή αυτή αφορά μόνο όσους παίζουν πάνω από 80 ευρώ το κάθε φόρτωμα.

Δεν μπορεί κάποιος να κάνει συνδρομή φορτωμάτων και να παίζει 20 ευρώ το δελτίο.

Θα αργήσει τουλάχιστον 1 μήνα να κάνει απόσβεση ακόμα και αν έχω 100% επιτυχία.

Η συνδρομή Φορτωμάτων αφορά δυνατούς παίκτες λοιπόν, λόγου του κόστους της και της ποιότητας των προγνωστικών.